ZDZ  w Warszawie weźmie udział w X targach pracy, które odbędą się w dniu 21 listopada 2017 r. w Urzędzie Dzielnicy Targówek, w Warszawie.

 

Organizatorem targów jest Urząd Dzielnicy Targówek oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek.

Uczestnicy targów będą mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy, ofertą szkoleniową, a także uzyskania wsparcia z zakresu prawa,  promocji przedsiębiorczości i skutecznego poruszania się po rynku pracy.

ZDZ w Warszawie  zaprezentuje na targach szeroką ofertę kursów i szkoleń, umożliwiających uzyskanie uprawnień zawodowych lub nabycie atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy kompetencji.

 

Zapraszamy!